git セットアップ

Git for Windows

git

steps

 • Git のインストーラーに従ってインストールします。

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

rsync steps

 • rsync をセットアップします。

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

  git

Git Bash で GitHub に SSH 接続

How to Add rsync to Git Bash for Windows 10

results matching ""

  No results matching ""